2020 yılı Norm Kadro Planlaması
31.12.2019

 

02/11/2018 tarihli 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince  Üniversitemizce norm kadro planlaması yapılarak yayımlanmıştır. Erişim İçin lütfen tıklayınız.