AKADEMİK PERSONEL OLMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER

1-Dilekçe(TIKLAYINIZ)

2-Fotoğraf (8 Adet)

3-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

4-Orta öğrenim sırasında hazırlık sınıfı okumuşsa buna ilişkin belge

5-İkametgah ilmühaberi (Halen bir Resmi kurumda çalışanlardan istenilmemektedir.)(E-DEVLET'ten alınan belgeler geçerlidir)

6-Cumhuriyet Savcılığından alınan iyi hal belgesi (Halen bir resmi kurumda çalışanlardan istenilmemektedir.)(E-DEVLET'ten alınan belgeler geçerlidir)

7-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak) (Halen bir resmi kurumda çalışanlardan istenilmemektedir)

8-Adres bildirim formu(TIKLAYINIZ)

9-Mal Bildirim Beyannamesi(TIKLAYINIZ)

10-Kimlik Talep Formu (TIKLAYINIZ)

11-Dil Tazminatına ilişkin belge (Yalnızca YDS sonuç belgesi geçerlidir)

12-Herhangi bir Resmi Kurumda çalışan veya çalışıp görevinden ayrılanların en son çalıştığı Kurumdan alacakları derece-kademelerini gösteren hizmet belgesi.

13-Kazanların Meşelik Kampüsü içinde bulunan İş Bankası Şubesinden (Tıp Fakültesi Dekanlığının karşısı) Hesap açtırmaları ve alacakları hesap numarasını hem kadrosunun bulunduğu tahakkuk servisine hem de Rektörlük tahakkuk servisine vermeleri gerekmektedir.

14-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TIKLAYINIZ)

 

NOT:Kazananların başvuru için matbu belgeleri doldurulup çıktı aldıktan sonra imzalı olarak diğer belgelerle birlikte şahsen getirmeleri gerekmektedir.

 

İLETİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ