TUS,YDUS VE DUS sonucunda üniversitemize Yerleşenlerin Hazırlayacağı belgeler

BAŞVURU FORMLARI BİLGİSAYAR ORTAMINDA YA DA EL YAZISI İLE DOLDURULABİLİR...

1-Dilekçe (TIKLAYINIZ) (DİLEKÇEDEKİ  TUS,YDUS YA DA DUS'TAN İLGİLİ SAYFAYI DOLDURUNUZ)

2-TUS, DUS veya YDUS’u kazandığına ilişkin belgenin aslı veya internet çıktısı.

3-Özgeçmiş (TIKLAYINIZ)

4-Nüfus cüzdan fotokopisi

5-Fotoğraf (8 adet)

6-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

7-Orta öğrenim sırasında hazırlık sınıfı okumuş ise buna ilişkin belge

8-Diploma örneği veya mezun olduğunu gösteren belge

9-İkametgah ilmühaberi

10-Cumhuriyet Savcılığından alınan iyi hal belgesi (Halen bir resmi kurumda çalışanlardan istenilmemektedir.)

11-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak) (Halen bir resmi kurumda çalışanlardan istenilmemektedir.)

12-Adres bildirim formu (TIKLAYINIZ)

13-Mal Bildirim Beyannamesi (TIKLAYINIZ)

14-Kimlik formu (TIKLAYINIZ)

15-TUS,DUS VE YDUS’u kazananların uzmanlık diploması örneği

16-Dil Tazminatına ilişkin belge (Yalnızca YDS sonuç belgesi geçerlidir)

17-Herhangi bir Resmi Kurumda çalışan veya çalışıp görevinden ayrılanların en son çalıştığı Kurumdan alacakları derece-kademelerini gösteren hizmet belgesi.

18-Adaylar Meşelik Kampüsü içinde bulunan İş Bankası Şubesinden (Tıp Fakültesi Dekanlığının karşısı) Hesap açtırmaları ve alacakları hesap numarasını Tıp Fakültesi Dekanlığı tahakkuk servisine hem de Rektörlük tahakkuk servisine vermeleri gerekmektedir.

19-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TIKLAYINIZ)* Bilgisayar ortamında hazırlanması ve tek sayfa çıktı alınması gerekmektedir. 

NOT: Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Personel Dairesi Akademik Personel Şubesine kayıtlarını yaptırmaları zorunlu olup başvuru için matbu belgeleri yukarıdaki internet adreslerinden doldurulup çıktı aldıktan sonra imzalı olarak diğer belgelerle birlikte şahsen getirmeleri gerekmektedir.

 

İLETİŞİM VE ADRES:(TIKLAYINIZ)