MİSYONUMUZ
•Eskişehir Osmangazi  Üniversitesinde  görevli bulunan (1527) Akademik (1720) idari, Sözleşmeli(138) ve Geçici(23) personelin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.