MİSYONUMUZ
•Eskişehir Osmangazi  Üniversitesinde  görevli bulunan personelin(1766 Akademik,1496 idari, Sözleşmeli 664 ve Sürekli İşçi 1499), Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.