VİZYONUMUZ
  •  Üniversitemizde görevli gerek akademik gerekse idari tüm personelin; yaptıkları iş ile ilgili görev yetki ve sorumluluklarının belirlendiği, teknolojinin getirdiği imkanlardan yararlanılmış, planlı ve düzenli bir çalışma ortamında, görev yapmalarını sağlamak;
  •  Özlük ve kariyer  ile ilgili işlemlerde, teknolojik imkanları da kullanarak hızlı, güvenilir ve doğru uygulamalar yapılmasını sağlamak;
  •  Üniversitemiz Personel programınındaki bilgilerin, personel tarafından kolayca erişebilecekleri ve istatistiki bilgiler alabilecekleri bir duruma getirilerebilmek.
  •  Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası geliştirerek verimliliği artırmak.