Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” ve “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca düzenlenen,

Üniversitemiz 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili süreç,

tamamlanmıştır. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sınav Kurulu