YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar

 YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENEN BELGELER:

 KENDİSİNDEN İSTENEN BELGELER.

-Dilekçe

-Özgeçmiş

-Akademik kariyerini gösterir belge ve belgenin tercümeli örneği

-Diploma örnekleri ve tercümesi

-Yabancı Dil Belgesi(KPDS, ÜDS, YDS veya Eş Değerliliği=60 Puan“Yrd.Doç.için”)

-Diplomalarının denklik belgesi

-Yabancı dil eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul gören sertifika

-Pasaport  cüzdan sureti ve tercümesi

-Fotoğraf  6  adet

-Telefon ve iletişim adres bilgileri

BİRİMCE HAZIRLANACAK BELGELER

-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı  (2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16.maddesi gereğince Yabancı Uyruklu Sözleşmeli öğretim eleman olarak)

    -Gerekçe (Öğretim elemanının ihtiyacına ilişkin Birim tarafından hazırlanacak)

-Bilgi Formu Birim Kadro Sayıları Tablosu (matbu)-Birim hazırlıyor.

-Açık Kimlik belgesi (matbu)- Birim hazırlıyor.

-Vize Talep Formu (matbu)- Birim hazırlıyor.

-Birim tarafından Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru İnceleme Komisyon Raporu hazırlanacak (Prof,Doç,Yrd.Doç.için)

-Öğretim üyeleri için İlan dışındaki şartlar aynen uygulanmaktadır.

 Başvuru Koşulları ve Ortak Hükümler 

 Başvuru Ön Değerlendirme Formu 

 Sözleşme Süresi Uzatma Formu 

 Genelge ve Yabancı Uyruklu Bİlgi Derleme ve Kimlik Formu 

 

 REKTÖRLÜKÇE YAPILACAK İŞLEMLER:

-Üniversite inceleme ve değerlendirme komisyonunca dosyaların incelemesi ve değerlendirilmesi  (Komisyon tarafından atanması uygun ise Hizmet Gerekçesi hazırlanması)

-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru İnceleme         Komisyon Raporu  (öğretim üyeleri için)

-Yabancı dil sınavı yapılacak. (Kendi Anadili Dışında) (Yrd.Doç.için)

-Dosyalar tespit edilen jürilere Rektörlükçe gönderilecek. (Profesör ve Doçentler için)

- Fakülte  tarafından Dosyalar tespit edilen üç jüriye gönderilecek (Yrd.Doç.için)

-Yabancı Öğretim elamanı Komisyonun hazırladığı Hizmet gerekçesi daha sonra ve jüri raporları ile Üniversite Yönetim Kurulu Kararına sunulacak

-Karar sonucu YÖK’e yazılacak.

-Sigortaya giriş işlemlerini kişi göreve başlamadan sigortaya bildirmek.