YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar

 YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENEN BELGELER:

 KENDİSİNDEN İSTENEN BELGELER.

-Dilekçe

-Özgeçmiş

-Akademik kariyerini gösterir belge ve belgenin tercümeli örneği

-Diploma örnekleri ve tercümesi,varsa eğer denklik belgesi

-Yabancı Dil Belgesi(KPDS, ÜDS, YDS veya Eş Değerliliği=60 Puan“Dr.Öğ.Üyesi için”)

-Yabancı dil eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul gören sertifika(DELTA,CELTA veya TESOL)

-Pasaport  cüzdan sureti ve tercümesi

-Fotoğraf  6  adet

-Telefon ve iletişim adres bilgileri

BİRİMCE HAZIRLANACAK BELGELER

-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı  (2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16.maddesi gereğince Yabancı Uyruklu Sözleşmeli öğretim eleman olarak)

    -Gerekçe (Öğretim elemanının ihtiyacına ilişkin Birim tarafından hazırlanacak)

-Bilgi Formu Birim Kadro Sayıları Tablosu (matbu)-Birim hazırlıyor.

-Açık Kimlik belgesi (matbu)- Birim hazırlıyor.

-Vize Talep Formu (matbu)- Birim hazırlıyor.

-Birim tarafından Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru İnceleme Komisyon Raporu hazırlanacak (Prof,Doç,Dr.Öğretim Üyesi için)

-Öğretim üyeleri için İlan dışındaki şartlar aynen uygulanmaktadır.

 Genelge ve Yabancı Uyruklu Bİlgi Derleme ve Kimlik Formu 

-Sigortaya giriş işlemlerini kişi göreve başlamadan  ilgili birim tarafından sigortaya bildirilecektir.

 Bigi Derleme ve Kimlik Formu

 

 REKTÖRLÜKÇE YAPILACAK İŞLEMLER:

-Üniversite inceleme ve değerlendirme komisyonunca dosyaların incelemesi ve değerlendirilmesi  (Komisyon tarafından atanması uygun ise Hizmet Gerekçesi hazırlanması)

-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru İnceleme         Komisyon Raporu  (öğretim üyeleri için)

-Yabancı dil sınavı yapılacak. (Kendi Anadili Dışında) (Dr.Öğretim Üyesi  için)

-Dosyalar tespit edilen jürilere Rektörlükçe gönderilecek. (Profesör ve Doçentler için)

- Fakülte  tarafından Dosyalar tespit edilen üç jüriye gönderilecek (Dr.Öğretim Üyesi için)

-Yabancı Öğretim elamanı Komisyonun hazırladığı Hizmet gerekçesi daha sonra ve jüri raporları ile Üniversite Yönetim Kurulu Kararına sunulacak

-Karar sonucu YÖK’e yazılacak.

-Sigortaya giriş işlemlerini kişi göreve başlamadan  ilgili birim tarafından sigortaya bildirmek.