TUS, DUS VEYA YDUS’U KAZANAN YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER

1-Dilekçe(TIKLAYINIZ) 

2- TUS, DUS veya YDUS’u kazandığına ilişkin belgenin aslı veya internet çıktısı.

3-Fotoğraf (6 adet)

4-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak)

5-Diploma örneği (diplomalarını Türkiye dışındaki bir tıp fakültesinden veya veteriner, eczacılık ile fen fakülteleri ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümlerinden mezun olan adayların T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi),

6- Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren "B2" veya üzeri başarı belgesi (Tıpta Uzmanlık Kurulunun 04.04.2011 tarihli ve 29/169 nolu kararında yapılan 19.12.2019 tarihli değişiklik gereğince belgelerin aşağıda belirtilen kurumlardan alınması ve en geç 1 yıl içerisinde Personel Daire Başkanlığına belgenin Teslim Edilmesi Zorunludur.)
Bu değişiklikten sonra belgenin alınabileceği kurumlar aşağıdaki gibidir :

  • Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü
  • Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü
  • Atatürk Üniversitesi DİLMER Müdürlüğü
  • İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Müdürlüğü
  • Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürlüğü

7- Vizesi alınmış geçerli pasaportun Türkçe tercümesi (noter tasdikli),

8-  Öğrenimleri süresince kendilerine burs verileceğinin veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belge (Noterden ya da Konsolosluktan alınacak belge).

9- TUS, DUS veya YDUS’u kazananların uzmanlık diploması örneği(YDUS’u kazananlar için gereklidir)

10-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu (TIKLAYINIZ) (Bilgisayar ortamında ya da el yazısı ile doldurulabilir, sicil kısmını boş bırakınız)

11-KVKK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni(TIKLAYINIZ)