TUS, DUS VEYA YDUS’U KAZANAN YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER

1-Dilekçe 

2- TUS, DUS veya YDUS’u kazandığına ilişkin belgenin aslı veya internet çıktısı.

3-Fotoğraf (6 adet)

4-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak)

5-Diploma örneği (diplomalarını Türkiye dışındaki bir tıp fakültesinden veya veteriner, eczacılık ile fen fakülteleri ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümlerinden mezun olan adayların T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi),

6- Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren resmi bir sertifika,(En geç 1 yıl içerisinde Personel Daire Başkanlığına belgenin Teslim Edilmesi Zorunludur.)

7- Vizesi alınmış geçerli pasaportun Türkçe tercümesi (noter tasdikli),

8- Maaş alamayacak adayların oturma izni alabilmeleri için öğrenimleri süresince kendilerine burs verileceğinin veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belge (Noterden ya da Konsolosluktan alınacak belge).

9- TUS, DUS veya YDUS’u kazananların uzmanlık diploması örneği(YDUS’u kazananlar için gereklidir)