YABANCI UYRUKLULARDAN TUS, DUS VEYA YDUS’U KAZANANLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER

1-Dilekçe (TIKLAYINIZ)(DİLEKÇEDEKİ  TUS,YDUS YA DA DUS'TAN İLGİLİ SAYFAYI DOLDURUNUZ)

2- TUS, DUS veya YDUS’u kazandığına ilişkin belgenin aslı veya internet çıktısı.

3-Fotoğraf (8 adet)

4-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak)

5-Diploma örneği (diplomalarını Türkiye dışındaki bir tıp fakültesinden veya veteriner, eczacılık ile fen fakülteleri ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümlerinden mezun olan adayların T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi),

6- Türkiye dışındaki bir üniversiteden mezun olanların diplomalanın Türkçe tercümesi (noter tasdikli),

7- Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren resmi bir sertifika,(En geç 1 yıl içerisinde Personel Daire Başkanlığına belgenin Teslim Edilmesi Zorunludur.)

8- Vizesi alınmış geçerli pasaportun Türkçe tercümesi (noter tasdikli),

9- Maaş alamayacak adayların oturma izni alabilmeleri için öğrenimleri süresince kendilerine burs

verileceğinin veya Türkiye'deki giderlerinin Aile bireyleri tarafından karşılanacağını belirten bir belge  ( Noterden ya da Konsolosluktan alınacak belge).

10- YDUS’u kazananların uzmanlık diploması örneği(sadece YDUS için geçerlidir)