TUS ve YDUS ve DUS sonucunda Üniversitemize Yerleşenlerin Hazırlayacağı Belgeler

TUS,YDUS SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞENLERİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BAŞVURU EVRAKLARI İLE ŞAHSEN BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURU FORMLARI BİLGİSAYAR ORTAMINDA YA DA EL YAZISI İLE DOLDURULABİLİR...(EVRAKLAR GÜNCELDİR)

1-Dilekçe (TIKLAYINIZ)

2-TUS, DUS veya YDUS’u kazandığına ilişkin belgenin aslı veya internet çıktısı.

3-Özgeçmiş (TIKLAYINIZ)

4-Nüfus cüzdan fotokopisi

5-Fotoğraf (8 adet)

6-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

7-Orta öğrenim sırasında hazırlık sınıfı okumuş ise buna ilişkin belge

8-Diploma örneği veya mezun olduğunu gösteren belge

9-İkametgah ilmühaberi(E-DEVLET'ten alınan belgeler geçerlidir)

10-Cumhuriyet Savcılığından alınan iyi hal belgesi (Halen bir resmi kurumda çalışanlardan istenilmemektedir.)(E-DEVLET'ten alınan belgeler geçerlidir)

11-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet,Üniversite ya da özel hastanelerden alınabilir) (Halen bir resmi kurumda çalışanlardan istenilmemektedir.) 

12-Adres bildirim formu (TIKLAYINIZ)

13-Mal Bildirim Beyannamesi (TIKLAYINIZ)

14-Kimlik formu (TIKLAYINIZ)

15-YDUS’u kazananların uzmanlık diploması örneği

16-Dil Tazminatına ilişkin belge(Eğer varsa vermeniz gerekir aksi takdirde zorunlu değildir) (Yalnızca YDS sonuç belgesi geçerlidir)

17-Herhangi bir Resmi Kurumda çalışan veya çalışıp görevinden ayrılanların en son çalıştığı Kurumdan alacakları derece-kademelerini gösteren hizmet belgesi.

18-Atanacak personelin Meşelik Kampüsü içinde bulunan ilgili Banka Şubesinden (Tıp Fakültesi Dekanlığının karşısı) Hesap açtırmaları ve alacakları hesap numarasını hem kadrosunun bulunduğu tahakkuk servisine hem de Rektörlük tahakkuk servisine vermeleri gerekmektedir.(Göreve Başlandığında Açtırılabilir)

19-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu (TIKLAYINIZ) (Bilgisayar ortamında ya da el yazısı ile doldurulabilir, sicil kısmını boş bırakınız)


AÇIKLAMALAR:

1-Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Personel Dairesi Akademik Personel Şubesine kayıtlarını yaptırmaları zorunlu olup başvuru için matbu belgeleri yukarıdaki internet adreslerinden doldurulup çıktı aldıktan sonra imzalı olarak diğer belgelerle birlikte şahsen getirmeleri ya da posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

2-Sağlık Bakanlığı Adına Üniversitemize Yerleşenlerin Başvurularını Sağlık Bakanlığına Yapmaları Gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı adına yerleşenlerin kurumumuza herhangibir başvuru yapmalarına gerek yoktur. İşlemleri Sağlık Bakanlığınca yürütülecektir.

3-Sözleşmeli olarak çalışanların atama işlemlerinin yapılabilmesi için 657 sayılı kanuna geçiş yapmaları gerekmektedir.


TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA TESLİM EDİLECEK BELGELER

1-TUS veya YDUS’u kazandığına ilişkin belgenin aslı veya internet çıktısı.

2-Nüfus cüzdan fotokopisi.

3-Fotoğraf (3 adet).

4-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(Güncel tarihli).

5-Diploma örneği veya mezun olduğunu gösteren belge.

6-YDUS’u kazananların uzmanlık diploması örneği.

8-Atanacak personelin Meşelik Kampüsü içinde bulunan ilgili Banka Şubesinden (Tıp Fakültesi Dekanlığının karşısı) Hesap açtırmaları ve alacakları hesap numarasını hem kadrosunun bulunduğu tahakkuk servisine hem de Rektörlük tahakkuk servisine vermeleri gerekmektedir.(Göreve Başlandığında Açtırılabilir).

9-Nakil gelinmiş ise nakil belgesi aslı (Fotokopisi Personel Daire Başkanlığına teslim edilecek).

10-Doktor bilgi bankasından mezuniyet bilgilerini içerir belgenin çıktısı.

11-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu (TIKLAYINIZ) (Bilgisayar ortamında ya da el yazısı ile doldurulabilir, sicil kısmını boş bırakınız).


İLETİŞİM ve POSTA/KARGO ADRESİ: 

Adres:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Büyükdere Mah.Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 Posta Kodu: 26040 Odunpazarı - ESKİŞEHİR

TUS,YDUS irtibat Telefon: 0(222) 239 37 50-5411, 5412

DUS irtibat Telefon: 0(222) 239 37 50-5414
Faks     : 0(222) 229 13 12

e-posta: akaper@ogu.edu.tr