Belgeler

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

12.05.2016

 

 DIŞARIDAN DERS VERECEK MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN BİLGİ FORMU

 EMEKLİ OLACAK AKADEMİK PERSONELİN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

 DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI

 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

 1-15 GÜN SÜRELİ YURTİÇİ/YURT DIŞI ÖDENEKLİ GÖREVLENDİRME ONAYI

 1-15 GÜN SÜRELİ YURTİÇİ/YURT DIŞI ÖDENEKSİZ GÖREVLENDİRME ONAYI

24.01.2019 TARİHLİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KARARIYLA KABUL EDİLEN AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA BAŞVURU KOŞULLARI

  05.06.2017 TARİHLİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ

  AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA İÇİN PUAN HESAPLAMA SİSTEMİ 

 ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU DİLEKÇESİ

 HUSUSİ PASAPORT TALEP FORMU

 HİZMET PASAPORTU TALEP FORMU 

 ADRES BİLDİRİM FORMU  

 MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ

 AKADEMİK PERSONEL ÖZGEÇMİŞ FORMATI 

 DOĞUM YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ

 ESOGU REKTÖRLÜĞÜ JÜRİ ÜCRETİ BİLGİLENDİRME FORMU 

 ESOGÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33/A MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ 

 MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLERİ İÇİN NAKİL TALEP FORMU: FORM-A, FORM A-1,FORM-B

 AKADEMİK KADROLAR İÇİN DÜZENLENECEK KADRO TALEP FORMU ÖRNEĞİ

 SGK BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ 

 SGK HİZMET BİRLEŞTİRME DİLEKÇESİ

 ÖYP LİSANSÜSTÜ BİLGİ GİRİŞ FORMU(ENSTİTÜLER İÇİN)

  GÖREV SÜRESİ UZATMA FORMU

 AKADEMİK OLARAK ATANACAKLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER

 İNGİLTERE'YE GÖREVLİ GİDECEK ÖĞRETİM ELEMANLARININ VİZE BAŞVURULARINDA UYGULANACAK PROSEDÜR