Belgeler

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

12.05.2016

 

 

 EMEKLİ OLACAK AKADEMİK PERSONELİN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

 Doçentlik Sözlü Sınav Tutanağı

 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 1-15 Gün Süreli Yurtiçi-Yurtdışı Ödenekli Görevlendirme Onayı

 1-15 Gün Süreli Yurtiçi-Yurtdışı Ödeneksiz Görevlendirme Onayı

24.01.2019 TARİHLİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KARARIYLA KABUL EDİLEN AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA BAŞVURU KOŞULLARI

  05.06.2017 TARİHLİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ

  AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA İÇİN PUAN HESAPLAMA SİSTEMİ 

 ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU DİLEKÇESİ(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI İÇİN https://basvuru.ogu.edu.tr/ ADRESİNDEN DİLEKÇE DOLDURMANIZ GEREKMEKTEDİR)

  Güvenlik Soruşturması  Formu (TIKLAYINIZ)(Bilgisayar Çıktısı olması gerekmektedir, el yazısı ile doldurmayınız)

 HUSUSİ PASAPORT TALEP FORMU (AÇIKLAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ ) GÜNCELLEME 04.04.2018

 HİZMET PASAPORTU TALEP FORMU(AÇIKLAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ ) GÜNCELLEME 04.04.2018

 ADRES BİLDİRİM FORMU  

 MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ GÜNCELLEME 10.12.2019

 AKADEMİK PERSONEL ÖZGEÇMİŞ FORMATI 

 KİMLİK TALEP FORMU(güncelleme Haziran 2019) 

 REFAKAT İZİN FORMU 

 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREV SÜRESİ UZATMA FORMU 

 DOĞUM YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ

 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, DOÇENT VE PROFESÖR ATAMA JÜRİLERİNDE GÖREV ALAN ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU

EK-1(ESOGÜ ÖĞRETİM ÜYESİ) EK-2(ESOGÜ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ)

 ESOGÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33/A MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ (güncelleme 10.08.2017)

 MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLERİ İÇİN NAKİL TALEP FORMU: FORM-AFORM-B

 AKADEMİK KADROLAR İÇİN DÜZENLENECEK KADRO TALEP FORMU ÖRNEĞİ

 SGK BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ 

 SGK HİZMET BİRLEŞTİRME DİLEKÇESİ

 ÖYP LİSANSÜSTÜ BİLGİ GİRİŞ FORMU(ENSTİTÜLER İÇİN)

  GÖREV SÜRESİ UZATMA FORMU

  AKADEMİK PERSONEL OLARAK ATANACAKLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER